Restauratie naar Hotel-Wellness Fort Nekkerweg

Verbouw monumentaal fort tot modern wellness resort

Het resort is opgeleverd in 2012 en is ondergebracht in een fortcomplex welke oorspronkelijk is gebouwd in 1913. Dit fort maakte vroeger onderdeel uit van de stelling van Amsterdam. Het resort “Fort Resort Beemster” omvat een spa-wellness centre met een bijbehorend  hotel.

Het oude complex is aan de achterzijde ondergronds uitgebreid. Het ondergronds uitbreiden is gedaan om het oude fort in zijn waarde te laten en visueel het bouwwerk niet aan te tasten. De spa en wellness bevinden zich voornamelijk in de uitbreiding. De Wellness omvat onder andere een binnen- en een buitenzwembad, whirlpools, meerdere sauna’s en stoombaden. Naast de wellness zijn er twee restaurants, conferentiezaal en hotel aanwezig.

Wij hebben voor dit plan de opdrachtgever bijgestaan in het ontwerptraject. Daarnaast hebben wij de vergunningsaanvraag gedaan en de hiervoor benodigde documenten opgesteld. Voor dit plan hebben wij onder andere de volgende vergunningen/procedures verzorgd: Welstand, monumenten, bouwen, brandweer, milieu en water. Verder hebben wij het construeren van de volgende  constructieve elementen gedaan: Betonnen entreebrug, de laadkuil, de tunnel ten behoeve van bevoorrading, de kelder (900  m2), twee zwembaden en de ondergrondse aanbouw van nog eens 900 m2.

Scroll naar boven