Je kunt het zo gek niet bedenken of wij lossen het op!

Wilt u rianter wonen, uw bedrijf uitbreiden, een bestaand pand verbouwen tot een modern kantoor? Wij houden uw doelstelling zuiver in beeld. Want daar gaat het uiteindelijk om. Na een persoonlijk orientatiegesprek maken we een plan van aanpak. Pas als u zich hier prettig bij voelt gaan we aan de slag.

Bebouwingsmogelijkheden: 
We kunnen voor u de bebouwingsmogelijkheden onderzoeken in heel Nederland. Wilt u bouwen of verbouwen, dan is het verstandig om ons eerst bij de betreffende gemeente te laten informeren wat het bestemmingsplan toestaat.

Architectuur: 
Wij zijn lid van de BNA. We ontwerpen woningen met de daarbij horende uitbreidingen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen. Niet onbelangrijk is de begeleiding van uw project bij de schoonheidscommissie (welstand). Daarnaast verzorgen wij aanvullende werkzaamheden zoals: Haalbaarheidsstudie met het schetsplan inclusief het onderzoek geldende regelgeving zoals het bestemmingsplan.

Omgevingsvergunning: 
Onze ontwerpen zijn altijd klaar voor de vergunningsaanvraag en is zodanig uitgewerkt, dat een aannemer met deze tekeningen aan de slag zou kunnen.

De omgevingsvergunning omvat alle benodigde vergunningsprocedures zoals ook de vroegere bouwvergunning. Andere vergunningen die hier onder vallen zijn: Monumentenvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning, kapvergunning, binnenplanse- en buitenplanse ontheffing, projectbesluit, gebruiksvergunning, aanlegvergunning, uitritvergunning, reclamevergunning, watervergunning.

Constructief: 
Voor alle soorten bouwwerken verzorgen wij de constructieberekeningen en tekeningen van de draagconstructie. Hierbij kunt u denken aan: Woningen, kantoorgebouwen, bruggen, kunstwerken, bedrijfsgebouwen, ondergrondse bouwwerken zoals laadkuilen, kelders, funderingsherstel, Scope 12 ten behoeve van zonnepanelen op het dak.

Bouwfysische berekeningen: 
Ten behoeve van de bouwaanvraag dienen er verschillende bouwfysische berekeningen bij de gemeente ter goedkeuring te worden ingediend:

  • Ventilatieberekening
  • Daglichtberekening
  • Warmteweerstandsberekening
  • BENG berekening (Bijna Energie Neutraal Gebouwen)
  • Energielabel
  • Akoestische berekeningen
  • Berekening vuurlast

Bouwadvies: 
Wij kunnen u adviseren bij de aankoop van een woning. Voor uw bouwproject kunnen wij economische afwegingen maken voor verschillende bouwmethoden en deze omschrijven in een directiebegroting, welke u als leidraad kunt aanhouden in het bouwtraject (Aanbesteding, uitvoering). Daarnaast adviseren wij u met betrekking tot de mogelijke subsidieregelingen.

Bestekken en technische omschrijvingen: 
U wilt uw bouwplan door  één of meerdere aannemers laten offreren? Voor een kleine verbouw kan hier een bouwtekening volstaan. Maar wanneer het bouwplan iets complexer is dan kunnen wij voor u een bestek of een technische omschrijving verzorgen. In deze contractstukken staan niet alleen de afspraken voor het bouwproces zwart-op-wit, maar staan ook alle toe te passen materialen en afwerkingen omschreven.

V&G Plannen: 
Voor middelgrote en grote projecten verlangt de betreffende Gemeente een Veiligheid- en gezondheidsplan voor de ontwerp- en bouwfase.

3D Graphics: 
Om een project te verduidelijken, maken wij voor u een fotorealistische impressie.

Kadastrale splitsing en of samenvoeging / splitsingsvergunning: 
Ten behoeve van een kadastrale splitsing en of samenvoeging maken wij tekeningen ten behoeve van de notaris en vergunningsprocedures.

Scroll naar boven