De Schooltuyn ZO-beemster

De Bloeiende Perelaar

Het project “De Schooltuyn” aan de Woutersluislaan in de Zuidoostbeemster, is de verbouw van het schoolgebouw De Bloeiende Perelaar. Dit is een typisch jaren ’30 schoolgebouw met ruim tachtig jaar historie. Vanaf 2009 is het schoolgebouw leeg komen te staan. Als alternatieve bestemming zijn er uiteindelijk 14 appartementen in het schoolgebouw gerealiseerd en 6 kavels op het schoolplein.
Wij zijn van begin tot het einde bij dit plan betrokken geweest: De begeleiding van de ontwikkeling van het plan, het ontwerp, de uitwerking, de constructie, de aanbesteding en de bouwdirectie.