Waterland verhuur

Waterland verhuur

Nieuwbouwpand “waterland Verhuurservice” aan de Component-Netwerk.

Dit bedrijfsbebouw is gebouwd op het industrieterrein “De Baanstee” te Purmerend. Aan de hand van een schetsontwerp hebben wij de uitwerking van het ontwerp, het vergunningstraject en de uitvoeringstekeningen voor onze rekening genomen.