Diensten

Bebouwingsmogelijkheden:
Wij kunnen voor u de bebouwingsmogelijkheden onderzoeken in heel Nederland. Wilt u bouwen of verbouwen, dan is het verstandig om ons eerst bij de betreffende gemeente te laten informeren wat het bestemmingsplan toestaat.

Ontwerp:
Wij doen het ontwerpen van woningen of de daarbij horende uitbreidingen, woongebouwen  en utiliteitsgebouwen. Wij begeleiden uw project door de schoonheidscommissie (welstand). Daarnaast verzorgen wij aanvullende werkzaamheden zoals: Haalbaarheidsstudie, bestemmingsplan, ruimtelijke onderbouwing.

Omgevingsvergunning:
Wij maken het ontwerp klaar voor de vergunningsaanvraag. Het ontwerp is zodanig uitgewerkt, dat een aannemer met deze tekeningen aan de slag zou kunnen.

De omgevingsvergunning omvat alle benodigde vergunningsprocedures zoals ook de vroegere bouwvergunning. Overige vergunningen die hier nu onder vallen zijn: Monumentenvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning, kapvergunning, binnenplanse- en buitenplanse ontheffing, projectbesluit, gebruiksvergunning, aanlegvergunning, uitritvergunning, reclamevergunning, watervergunning.

Constructief:
Voor alle soorten bouwwerken verzorgen wij de constructieberekeningen en tekeningen van de draagconstructie. Hierbij kunt u denken aan: Woningen, kantoorgebouwen, bruggen, kunstwerken, bedrijfsgebouwen, ondergrondse bouwwerken zoals laadkuilen, kelders en tunnels.

Bouwfysische berekeningen: 
Ten behoeve van de bouwaanvraag dienen er verschillende bouwfysische berekeningen bij de gemeente ter goedkeuring te worden ingediend:

  • Ventilatieberekening
  • Daglichtberekening
  • Warmteweerstandsberekening
  • Energie prestatie berekening
  • Akoestische berekeningen
  • Berekening vuurlast

Bouwadvies:
Wij kunnen u adviseren bij de aankoop van een woning, rapporteren inzake bouwfouten. Voor uw bouwproject kunnen wij economische afwegingen maken voor verschillende bouwmethoden en deze omschrijven in een directiebegroting, welke u als leidraad kunt aanhouden in het bouwtraject (Aanbesteding, uitvoering). Daarnaast adviseren wij u met betrekking tot de mogelijke subsidieregelingen.

Bestekken en technische omschrijvingen:
U wilt uw bouwplan door  één of meerdere aannemers laten offreren? Voor een kleine verbouw kan hier een bouwtekening volstaan. Maar wanneer het bouwplan iets complexer is dan kunnen wij voor u een bestek of een technische omschrijving verzorgen. In deze contractstukken staan niet alleen de afspraken voor het bouwproces zwart-op-wit, maar staan ook alle toe te passen materialen en afwerkingen omschreven.

V&G Plannen:
Voor middelgrote en grote projecten verlangt de betreffende Gemeente een Veiligheid- en gezondheidsplan voor de ontwerp- en bouwfase.

3D Graphics:
Om een project te verduidelijken, maken wij voor u een fotorealistische impressie.

Kadastrale splitsing en of samenvoeging / splitsingsvergunning: 
Ten behoeve van een kadastrale splitsing en of samenvoeging maken wij tekeningen ten behoeve van de notaris en vergunningsprocedures.

Comments are closed.